PEJABAT MAJLIS PIMPINAN NEGERI PAHANG DM

PEJABAT MAJLIS PIMPINAN NEGERI PAHANG DM

Sunday, April 26, 2009

Mesyuarat Pertama Biro Hal Ehwal Felda dan Orang Asal akan diadakan 2 minggu lagi

Biro Hal Ehwal Felda dan Orang Asal Parti Keadilan Rakyat Negeri Pahang telah menamatkan Seminarnya pada 25hb April 2009 di Temerloh dengan berjayanya.
Seminar itu memutuskan untuk membahagikan Negeri Pahang kepada 3 zon, iaitu Pahang Barat, Pahang Tengah dan Pahang Timur, dengan setiap zon (Biro Hal Ehwal Felda) dilantik seorang Timbalan Pengerusi dan 3 orang Naib Pengerusi, seorang Setiausaha dan seorang Penolong Setiausaha dan AJK seperlunya dan untuk Biro Hal Ehwal Orang Asal pula dilantik seorang Timbalan Pengerusi dan 3 orang Naib Pengerusi, seorang Setiausaha dan AJK seperlunya.
Kedua-dua Biro ini akan bergerak secara berganding, dan perlantikan jawatan-jawatan yang dirumuskan itu akan dibuat sebelum tempoh dua minggu, dan Mesyuarat Pertama Biro ini akan diadakan di Pejabat Baru Parti Keadilan Rakyat Negeri Pahang di Kuantan dalam tempoh 2 minggu dari sekarang.
Semua zon-zon dikehendakki membuat perlantikan masing-masing sebelum tempoh 2 minggu ini.
Haji Suhaimi Said,
Pengerusi Biro Hal Ehwal Felda dan Orang Asal.

No comments: